VoorZorg

VoorZorg heeft als hoofddoel het gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien van kinderen in gezinnen in zeer kwetsbare situaties door cumulatie van risicofactoren. Binnen het gezin is een gezond opvoedklimaat en wordt kindermishandeling en huiselijk geweld voorkomen.

Thumbnail

De doelgroep van VoorZorg zijn (eerste) kinderen en hun moeders (als systeem), die te maken hebben met een opeenstapeling van risicofactoren in het verleden en heden, zoals huiselijk geweld, middelengebruik, financiële problemen, weinig /geen opleiding, beperkte sociale, gezondheids- en opvoedvaardigheden. Hierdoor is er een grote kans op mishandeling en verwaarlozing.

VoorZorg bestaat uit 40-60 gestructureerde huisbezoeken door gespecialiseerde VoorZorgverpleegkundigen tijdens zwangerschap en eerste twee levensjaren. VoorZorg heeft leeftijdsspecifieke, op de doelgroep gerichte, aandachtspunten en vaardigheidstrainingen. Zo werkt VoorZorg in een vertrouwensrelatie aan ouderschap, hechting, opvoedvaardigheden, gezondheid, veiligheid, persoonlijke ontwikkeling, financiële stabiliteit, relatie met partner en familie en gebruik van gemeenschapsvoorzieningen.

Beoordeling
De interventie is in september 2021 opnieuw erkend als ‘Effectief volgens goede aanwijzingen’ door de Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd).

Lees de volledige methodebeschrijving: VoorZorg | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl).