Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

1 maart 2015

WRAP is een plan voor zelfhulp waarmee mensen met ernstige psychische aandoeningen eigen identiteit, balans en verloren gewaande sociale rollen kunnen hervinden en over de gevolgen van ontwrichtende psychische ervaringen heen kunnen groeien. Zij kunnen ermee ontdekken hoe ze zelf betekenis kunnen geven aan hun ervaringen en hoe zeer dit bijdraagt aan hun herstel. WRAP ondersteunt persoonlijk herstel, emancipatie en het doorbreken van (zelf)stigmatisering.

Thumbnail

De interventie Wellness Recovery Action Plan is in maart 2015 erkend als Goed onderbouwd door de Erkenningscommissie langdurige ggz. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Trimbos-instituut.

Naar het Trimbos-instituut.