Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van een medisch recept voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. De welzijnscoach gaat samen met de cliënt op zoek naar wensen, behoeften en mogelijkheden. Omdat ieder individu anders is en andere wensen en behoeften heeft, is hier altijd sprake van maatwerk.

Thumbnail

Het doel van Welzijn op Recept is het verhogen van het welbevinden van mensen met psychosociale problematiek die hiervoor bij de huisartsenpraktijk komen en hiervoor geen medische of psychologische behandeling nodig hebben. Huisartsen verwijzen de ‘patiënt’ naar de welzijnscoach. De welzijnscoach gaat in een serie oplossingsgerichte ondersteuningsgesprekken en samen met de ‘cliënt’ na hoe deze haar of zijn situatie kan verbeteren en weer positieve emoties kan ervaren. Cliënten krijgen inzicht in wat er speelt, worden gemotiveerd om actie te ondernemen, ondersteund om te achterhalen hoe dit aan te pakken en bij het zetten van daadwerkelijke stappen. Bijvoorbeeld richting een activiteit. 

Welzijn op Recept is opgenomen in het erkenningstraject van de databank Effectieve sociale interventies om te worden herbeoordeeld. Welzijn op Recept zal worden beoordeeld op het niveau Goed onderbouwd.

Ontwikkelaar
Aan de slag met deze interventie? Neem contact op met:  
Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept, Miriam Heijnders
T: 085 130 25 21
E: info@WelzijnopRecept.nl
W: www.welzijnoprecept.nl