Young Leaders

Jongeren ontwikkelen een positief zelfbeeld

Young Leaders ondersteunt jongeren uit kwetsbare wijken bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en helpt hen om positief bij te dragen aan hun buurtomgeving en de samenleving. Om dit doel te behalen wordt door middel van groepstrainingen en een maatschappelijke activiteit aan hun inzicht in de eigen identiteit gewerkt. De jongeren leren nieuwe loopbaanvaardigheden, doen zelfvertrouwen op en er ontstaat sociale binding en buurtbetrokkenheid.

Interventiebeschrijving-Young-Leaders.pdf 656.37 KB

Contactgegevens

Aan de slag met deze interventie? Neem contact op met:

Noorda en Co, Annelieke van Dijk 
anneliekevandijk@noordaenco.nl, 06-29453518 
www.young-leaders.nl

Logo van Young Leaders

Thumbnail

Doelgroep

De doelgroep van Young Leaders bestaat uit jongeren (m/v/x) in de leeftijd van 12 tot 22 jaar uit sociaaleconomisch kwetsbare wijken. Zij krijgen veelal te maken met onvoldoende stimulans in hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

Doel

Deelnemende jongeren hebben een positief zelfbeeld en zijn in staat om positief bij te dragen aan hun buurtomgeving en de samenleving. Om dit doel te behalen wordt aan hun inzicht in de eigen identiteit gewerkt, leren ze nieuwe loopbaanvaardigheden, doen ze zelfvertrouwen op en ontstaat er sociale binding en buurtbetrokkenheid.

Aanpak

Het Young Leaders trainingsprogramma bestaat uit tien groepsbijeenkomsten voor jongeren. Daarnaast organiseren zij zelf een maatschappelijke activiteit. Het YL-programma wordt altijd uitgevoerd in samenwerking met een lokale partner. Dit kan een welzijnsorganisatie zijn, maar ook een sportclub, een school of een bewonersvereniging. Incidenteel kan het ook gaan om een informele groep jongeren. Het programma wordt begeleid door een lokale jeugdbegeleider – die ook een rolmodel kan zijn voor de jongeren – samen met een gecertificeerde YL-trainer.

Materiaal

Voor de uitvoering zijn verschillende digitale en fysieke materialen beschikbaar, waaronder:

  • het contact- en planformulier als leidraad voor de uitvoering;
  • de trainershandleiding die bij de train-de-trainerscursus wordt overgedragen en als beknopt naslagwerk dient;
  • diverse materialen zoals promotiemateriaal, certificaten en vragenlijsten voor intake en evaluatie.

Onderzoek

In de periode 2013-2020 is veelvuldig proces- en effectonderzoek naar het Young Leaders programma gedaan. Het programma wordt zeer goed beoordeeld door de jongeren; de groepsdynamiek is de grootste kracht en de maatschappelijke activiteit het hoogtepunt. Deelnemers ontwikkelen aantoonbaar vaardigheden, zelfvertrouwen, identiteitsvorming, verantwoordelijkheidsbesef, toekomstplannen, netwerk, positief rolmodelschap en maatschappelijke betrokkenheid.

Beoordeling

Young Leaders is in maart 2024 door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid erkend als Goed onderbouwd. De commissie is enthousiast over de goed doordachte, respectvolle aanpak van de interventie. De interventie is goed beschreven en voor de doelgroep heel relevant. Sterk aan de interventie vindt de commissie onder andere dat deze gebaseerd is op een simpel idee dat overtuigend uitgevoerd wordt, en beknopt maar duidelijk onderbouwd wordt.