Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg

De interventie helpt werkenden die in de privésituatie belast zijn met mantelzorg met het invulling geven aan de rol van mantelzorger én het combineren van de rol van mantelzorger met de rol van werknemer en sociaal-persoonlijke rollen. Zo beoogt de interventie mantelzorgstress en daaruit voortkomende functioneringsproblematiek te verminderen bij werkende mantelzorgers. Werkenden die in de privésituatie mantelzorger zijn, gaan zelf met de interventie aan de slag met behulp van een zelfhulpwerkboek dat het interventiemateriaal bevat.

Download de methodebeschrijving

Methodebeschrijving-Zelfhulpcursus-Werk-en-Mantelzorg.pdf 1.28 MB

Thumbnail

Doelgroep

De doelgroep van de interventie bestaat uit mensen die betaald werk verrichten, in de privésituatie belast zijn met mantelzorg, en die stressklachten rapporteren vanwege mantelzorg en de combinatie van mantelzorg met betaald werk.

Doel

Het doel van de interventie is het verminderen van stressklachten en daaruit voortkomende functioneringsproblemen bij mensen die betaald werk verrichten en in de privésituatie belast zijn met mantelzorg.

Aanpak

In overeenstemming met het principe van de Roltheorie beoogt de interventie stressklachten en daaruit voortkomende functioneringsproblemen te verminderen door deze werkenden middels een zelfhulpaanpak te helpen met 1) het invulling geven aan de rol van mantelzorger en 2) het combineren van de rol van mantelzorger met de werknemersrol en de rollen van het sociaal-persoonlijk leven (bijvoorbeeld de rol van gezinslid). Materiaal Deelnemers gaan zelf met de interventie aan de slag met behulp van een zelfhulpwerkboek. Het zelfhulpwerkboek is kosteloos en zonder registratie te downloaden van www.amc.nl/mantelzorgstress en bevat oefeningen, tips en ondersteunende teksten. Afhankelijk van de persoonlijke mantelzorgsituatie kan men kiezen welke onderdelen men doet, in welke volgorde en op welk moment.

Ontwikkelaar 
Amsterdam UMC locatie AMC afdeling Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid
Contactpersoon: Dr. Edwin Boezeman
E-mail: coronel@amsterdamumc.nl
Telefoon: 020 566 53 25
Website: www.amc.nl/mantelzorgstress 

Lees ook het interview met ontwikkelaar Edwin Boezeman

Onderzoek

Er is kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar de interventie. Er namen 128 Nederlandse werkenden met stressklachten door belasting met mantelzorg in de privésituatie deel aan het kwantitatief onderzoek (een RCT-studie). De resultaten toonden dat de werkende mantelzorgers toebedeeld aan de interventiegroep na twee maanden significant minder mantelzorgstress, en ook minder algemene stress, rapporteerden dan de werkende mantelzorgers toebedeeld aan de controlegroep. Het kwalitatief onderzoek omvatte telefonische interviews met 32 werkende mantelzorgers die de interventie hadden gedaan. Uit het onderzoek bleek dat het overgrote merendeel van de geïnterviewden de interventie toepasbaar, gebruiksvriendelijk, relevant, en behulpzaam (effectief) vond en tevreden was met de interventie.

Beoordeling

De interventie Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg is in december 2019 door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid erkend als Goed onderbouwd. De charme van deze aanpak is dat de interventie laagdrempelig is en zelfstandig is toe te passen. De onderbouwing is consistent, helder en in lijn met doel en doelgroep. Daarnaast maakt de interventie gebruik van bestaande en effectief bevonden interventies.