De menselijke maat: interventieprofessionals in het sociaal domein

De werkwijze van interventieprofessionals in het sociaal domein

In het sociaal domein is diverse hulp beschikbaar voor mensen die problemen en tegenslag ondervinden op allerlei levensgebieden. Wijkteams, jeugdhulpverleners en sociaal werkers staan klaar om inwoners passende zorg en ondersteuning te bieden. In de praktijk blijkt dat de hulpverlening niet in staat is om bepaalde personen te bereiken. Vaak gaat het om mensen met veel sociale en/of psychiatrische problemen die de veiligheid van anderen en zichzelf in gevaar brengen.

Op sommige plekken zijn interventieprofessionals actief. Zij begeleiden inwoners met complexe problematiek die zijn vastgelopen in de systemen. Hoe gaan deze interventieprofessionals te werk? Wat is hun aanpak? En in welke context opereren zij?

Werkwijze interventieprofessionals

In deze publicatie geven we aan hoe interventieprofessionals te werk gaan. Op basis van een verkennend onderzoek van Movisie, in samenwerking met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), beschrijven we de praktijk van de interventieprofessional of het interventieteam (hoofdstuk 1). In het volgende hoofdstuk bespreken we de vaardigheden (kennis, houding, gedrag) van de interventieprofessional (hoofdstuk 2). Daarna staan we stil bij de randvoorwaarden waarbinnen zij opereren, de institutionele context en de beleidscontext (hoofdstuk 4). In het laatste hoofdstuk gaan we in op de werkzame elementen van de interventieaanpak, waarbij we het begrippenkader van responsief werken hanteren en verrijken (hoofdstuk 5).