InterventieWijzer Sociaal en gezond

Hoe kunt u als professional, als vrijwilliger of als beleidsmedewerker de gezondheid van mensen bevorderen en ongezondheid helpen voorkomen? De Interventiewijzer Sociaal en Gezond helpt u hierbij een handje. Hierin vindt u een palet aan interventies die zich richten op de sociale factoren die gezondheid beïnvloeden.

In de InterventieWijzer vindt u interventies die worden gebruikt door sociaal werkers en die niet per se gezondheid als doel hebben, maar wel als mogelijke uitkomst. U vindt hier ook interventies die wel nadrukkelijk gericht zijn op gezondheidsbevordering en waarbij kennis en kunde vanuit het sociaal domein worden toegepast.

De InterventieWijzer is een vervolg op het dossier Wat werkt bij Sociaal en Gezond. De Interventiewijzer is opgebouwd aan de hand van het Participatiewiel van Movisie. Het Participatiewiel is gebaseerd op de verschillende participatiedoelen die iemand kan hebben:

Door op een participatiedoel te klikken, komt u meer te weten over interventies die mensen helpen om dat doel, of een combinatie van doelen, te bereiken. En die direct of indirect een bijdrage leveren aan gezondheid.

De InterventieWijzer is in samenwerking met het Centrum Gezond Leven tot stand gekomen. Het grootste deel van de interventies in dit overzicht is opgenomen in één van de databanken van het Samenwerkingsverband Erkenningstraject Interventies. Dit is een samenwerking tussen Nederlands Jeugdinstituut (NJi), RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans.

Thumbnail