Anderen ontmoeten

Investeren in betekenisvolle sociale relaties is van groot belang. Sociale relaties hebben zowel een beschermend effect als een verminderend effect op gezondheidsproblemen. Mensen die voor hun gevoel niet genoeg betekenisvolle contacten hebben, kunnen zich eenzaam voelen. Dit kan leiden tot een slechte mentale en fysieke gezondheid. Sociale relaties kunnen ook negatieve gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als ze veel verplichtingen met zich meebrengen of bij huiselijk geweld. Iemands gezondheid kan een rol spelen bij het wel of niet (kunnen) aangaan en onderhouden van sociale contacten.

Thumbnail

Wanneer de relatie tussen anderen ontmoeten en gezondheid is onderzocht, staat dit bij de onderstaande interventies vermeld. Bij sommige interventies is hier (nog) geen onderzoek naar gedaan. Wel blijkt het belang van anderen ontmoeten voor de gezondheid van mensen uit ander onderzoek. Zie voor meer informatie over deze relatie het dossier Wat werkt bij Sociaal en gezond.

Terug naar de startpagina

Thumbnail

Be InterACTive

Deze interventie bestaat uit wandel- en hardlooptrainingen die specifiek zijn afgestemd op vrouwen die leven in een sociaal isolement. Het doel van de interventie is het verbeteren en versterken van de fysieke en mentale conditie en de sociale positie van vrouwen. Een groep vrouwen (vaak met een migrantenachtergrond) gaat samen wekelijks bewegen gedurende de cursus van 10 weken.

Lees meer

Thumbnail

GRIP&GLANS groepscursus

Deze interventie leert psychosociaal kwetsbare vrouwen van 55 jaar en ouder hoe zij actief hun eigen welbevinden kunnen verbeteren en weer eigen regie kunnen ervaren en gevoelens van eenzaamheid kunnen verminderen. Experimenteel onderzoek naar de effecten van de interventie (Kremers et al., 2006) laat zien dat de cursus leidt tot een substantiële toename in zelfmanagementvaardigheden en welbevinden en tot een afname in eenzaamheid.

Lees meer

Thumbnail

Natuurlijk, een netwerkcoach!

Een getrainde vrijwillige netwerkcoach zet zich in deze interventie in om een cliënt te coachen in het herstellen, activeren, versterken, opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk. Onderzoek naar praktijkervaringen laat zien dat deelnemers meer zelfvertrouwen, energie en sociale vaardigheden hebben opgedaan. Uit onderzoek van de afdeling Sociale Geneeskunde van Amc/Universiteit van Amsterdam (2017) blijkt dat deze interventie een positief effect heeft op de mentale gezondheid van de meeste deelnemers.

Lees meer

Thumbnail

Resto VanHarte

Eén van de doelen van Resto VanHarte is het terugdringen van sociaal isolement en sociale uitsluiting. Ook richt Resto VanHarte zich op het stimuleren van gezond eten. Werkzame elementen van deze interventie zijn: het eten van een gezonde en gebalanceerde maaltijd als norm om de rest van de week ook gezond te eten en het bieden van voorlichting over gezonde voeding, meer bewegen en voorzieningen in de wijk.
Onderzoek van Joosse (2017) naar Resto VanHarte laat zien dat alle respondenten gezondheidsbevorderende ervaringen benoemen. Vrijwilligerswerk levert hen bijvoorbeeld meer structuur, sociale contacten en waardering op. Deskondanks herkennen ze niet allemaal dat het doen van vrijwilligerswerk bijdraagt aan hun gezondheid.

Lees meer

Thumbnail

Sociaal Vitaal

Deze interventie is gericht op zelfstandig wonende ouderen met een lage opleiding en/of een laag inkomen tussen de 60 en 85 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht hebben om te kunnen omgaan met veroudering. Het doel van de interventie is om het gezond ouder worden te bevorderen.

Lees meer

Thumbnail

Studiekringen van en voor ouderen

Het doel van een Studiekring is ouderen met elkaar in contact te laten komen en gebruik te laten maken van elkaars kennis en expertise. Het achterliggende doel is het voorkomen en verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement. Alle leden van een Studiekring leveren een bijdrage bij het vaststellen en voorbereiden van een te bespreken onderwerp. Een Studiekringbegeleider biedt ondersteuning, totdat de groep zelfstandig draait.

Lees meer

Thumbnail

Welzijn op recept

Het doel van Welzijn op Recept is het verminderen van psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts komen. Welzijnsorganisaties en eerstelijnszorgvoorzieningen ontwikkelen lokale welzijnsarrangementen, waar mensen naar doorverwezen worden. Deze bestaan uit interventies die het welbevinden verhogen, zoals creatieve of sportieve activiteiten en vrijwilligerswerk.

Lees meer