Bijdragen aan de samenleving

Via vrijwilligerswerk leveren mensen een bijdrage aan de samenleving. Of iemand nu actief is in de buurt of bij een vereniging. Een slechte gezondheid kan vrijwilligerswerk bemoeilijken of in de weg staan. Terwijl het doen van vrijwilligerswerk een positief effect heeft op de feitelijke en ervaren gezondheid. Het gevoel van eigenwaarde groeit en gevoelens van stress en eenzaamheid nemen af. Vrijwilligerswerk is er in vele vormen. Daardoor is het mogelijk om ook passend vrijwilligerswerk te vinden voor mensen met een chronische ziekte of mensen die leven met een beperking.

Thumbnail

Wanneer de relatie tussen bijdragen aan de samenleving en gezondheid is onderzocht, staat dit bij de onderstaande interventies vermeld. Bij sommige interventies is hier (nog) geen onderzoek naar gedaan. Wel blijkt het belang van bijdragen aan de samenleving voor de gezondheid van mensen uit ander onderzoek. Zie voor meer informatie over deze relatie het dossier Wat werkt bij Sociaal en gezond.

Terug naar de startpagina

Thumbnail

Citytrainers

Citytraining is gericht op inwoners vanaf 14 jaar die gemotiveerd zijn om sport- en culturele activiteiten te organiseren en die de Nederlandse taal beheersen. Deze inwoners worden getraind tot Citytrainers. Zij initiëren, ontwikkelen en begeleiden sportieve en/of culturele activiteiten in hun buurt, wijk of stad. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van zelfvertrouwen.

Lees meer

Thumbnail

Club2Move

Deze interventie bevordert een gezonde en actieve leefstijl van jongeren van 10 tot en met 18 jaar van Club2Move. De jongeren krijgen de gelegenheid om minimaal twee keer per week te sporten en er worden activiteiten georganiseerd op het gebied van gezonde voeding. Jongeren komen wekelijks bij elkaar onder leiding van een sportdocent. Deze docent overlegt met de jongeren welke sportactiviteiten aangeboden worden. Ook krijgen de jongeren zelf een rol in de promotie, organisatie en uitvoering van de activiteiten.

Lees meer

Thumbnail

Erkenning Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure) Algemene vrijwilligerscompetenties

Met deze interventie krijgen vrijwilligers inzicht in de competenties die ze in allerlei omgevingen hebben opgedaan. Het is ook een manier om daarvoor erkenning te krijgen. Dit vergroot het zelfvertrouwen van de vrijwilligers en stimuleert hun ontwikkeling. De kern van de methode is dat de vrijwilliger zichzelf beoordeelt op de binnen de methode geformuleerde competenties met ondersteuning van een begeleider binnen de vrijwilligersorganisatie. Vervolgens verzamelt hij/zij bewijzen voor de competenties die hij/zij heeft ontwikkeld. Een onafhankelijke beoordelaar beoordeelt het geheel.

Lees meer

Thumbnail

Moeder- en vadercentra

In deze centra dragen bezoekers zelf de verantwoordelijkheid voor de organisatie en uitvoering van activiteiten. De doelgroep bestaat uit mensen die niet of nauwelijks participeren in de samenleving. Hun eigen kracht staat centraal. Een coördinator houdt het overzicht. Het doel van deze interventie is dat kwetsbare bewoners in aandachtswijken hun kwaliteiten in kunnen zetten en hun vaardigheden verder ontwikkelen. Zodat ze weer (meer) deel kunnen nemen aan de samenleving.

Lees meer

Thumbnail

Ongekend Talent

Deze interventie stimuleert senioren om hun talenten te ontdekken en actief in te zetten voor de samenleving. Vrijwillige trainers geven de cursus , die hiervoor zelf een train-de-trainercursus volgen. De cursus bestaat uit vijf wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst, waarin de mogelijkheden, kwaliteiten en wensen van de deelnemers in kaart worden gebracht.

Lees meer

Thumbnail

Senioren voor uw gemeente

Het doel van deze interventie is om senioren te matchen aan vrijwilligersorganisaties. Tijdens een bijeenkomst voor senioren presenteren vrijwilligersorganisaties hun aanbod en vertellen oudere vrijwilligers over hun ervaring. De levensfase en wensen van de doelgroep staan centraal.

Lees meer