Financieel gezond zijn

Uit onderzoek blijkt dat geldzorgen, schulden en armoede een negatieve invloed hebben op zowel fysieke als mentale gezondheid. Mensen met een laag inkomen leven korter, ze ervaren meer stress en hebben vaker last van slapeloosheid en depressie. Ook bij dit participatiedoel is er sprake van een wederzijds verband. Gezondheidsproblemen kunnen leiden tot schulden, bijvoorbeeld als mensen door een ziekte hun inkomen kwijtraken. Maar ook kunnen schulden, of de daaruit voortkomende armoede, een negatief effect op de gezondheid hebben.

Thumbnail

Op het terrein van ‘financieel gezond zijn’, zijn er nog weinig goed beschreven en/of effectieve interventies die in interventiedatabanken zijn opgenomen. Het grootste deel van de onderstaande interventies is afkomstig uit de publicatie ‘Werk en inkomen: kennis en interventies geordend' (Franken et al., 2016). Ook is er nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van de onderstaande interventies op de gezondheid van mensen. Zie voor meer informatie over de relatie tussen financieel gezond zijn en de algemene gezondheid het dossier Wat werkt bij Sociaal en gezond.

Terug naar de startpagina

Thumbnail

Armoede en gezondheid van kinderen

Het doel van deze interventie is om gezondheidsrisico’s bij kinderen in arme gezinnen te verminderen. Essentiële zaken, activiteiten of voorzieningen die vanwege financiële redenen niet beschikbaar of niet toegankelijk zijn, worden in kaart gebracht en waar mogelijk bekostigd. De interventie is gericht op kinderen uit arme gezinnen in de voorschoolse- en basisschoolleeftijd bij wie een gezondheidsrisico is gesignaleerd. Organisaties werkzaam in de jeugdgezondheidszorg voeren deze interventie uit in samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst.

Lees meer

Thumbnail

Budget maatwerkondersteuning armoedeopgave

Mensen die in armoede dreigen te geraken of kortdurende ondersteuning nodig hebben om erger te voorkomen, vormen de doelgroep van deze interventie. De interventie behelst een integrale aanpak van armoede met maatwerkondersteuning. De maatwerkondersteuning geeft de betrokken doelgroep net dat beetje lucht om de basis op orde te brengen, zonder dat zij direct weer aan allerlei verplichtingen moeten voldoen die de situatie opnieuw onder druk zetten.

Lees meer

Thumbnail

Fix up your life

Fix Up Your Life is een gemeenschappelijke aanpak van het ROC Tilburg, het jongerenwerk R-newt en de gemeente Tilburg. Het is er op gericht om te voorkomen dat jongeren schulden krijgen / uit de armoede te houden. Professionals vanuit het ROC verwijzen jongeren door en jongeren kunnen zichzelf aanmelden. De jongeren krijgen een training over o.a. omgaan met geld van vier avonden bij jongerenwerk Rnewt. De jongerenwerkers bieden hen intensieve individuele begeleiding. Na dit traject stromen de jongeren die dat nodig hebben in bij schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg, waar zij een traject op maat volgen.

Lees meer

Thumbnail

Mobility Mentoring

Recent onderzoek vanuit de hersenwetenschap toont aan dat chronische stress door armoede en schulden een negatieve invloed heeft op het functioneren van het brein. De nieuwe methode voor armoedebestrijding Mobility Mentoring maakt van dit inzicht gebruik. Deze aanpak is toepasbaar in de begeleiding van mensen die hun financiële en sociale problemen willen oplossen.

Lees meer

Thumbnail

Vroeg eropaf armoedeopgave

Vroeg Eropaf richt zich op alle huishoudens die een betalingsachterstand hebben Het project is gericht op het voorkomen van huisuitzettingen en het realiseren van en structurele betaling van huishoudens aan crediteuren. Deze doelen worden bereikt doordat mensen met een aanzienlijk betalingsprobleem eerder in beeld komen en daardoor eerder gebruik kunnen maken van hulpverlening. Op die manier kan hun financiële situatie stabiliseren.

Lees meer