Jeroen de Haan-Rißmann

Jeroen de Haan-Rißmann is als ervaringsprofessional onder meer actief voor de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) in de rol van docent en mede-ontwikkelaar van de AD-studie Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn en Associate member van Movisie.

Jeroen de Haan-Rißmann

 

In het kort

Werkgever: HAN
Functie: Docent
Kernwoorden: Cliëntperspectief, ervaringsdeskundigheid, (herstel)procesgericht

Sinds 2010 is Jeroen actief als ervaringswerker in de ggz, door alle lagen van zorgorganisaties heen: van direct cliëntcontact tot beleidsbeïnvloeding. Daarnaast is hij bevoegd docent ervaringsdeskundigheid op alle niveaus en adviseert hij instellingen, teams en zorgprofessionals bij het implementeren, borgen én onderhouden van herstel-ondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid. Kernpunt blijft altijd, zorgverleners telkens opnieuw uit te nodigen zichzelf de vraag te stellen of ze daadwerkelijk het cliëntperspectief centraal stellen – en zo nee, dan alles op alles zetten om dit voor elkaar te krijgen, in samenwerking met de cliënt.

Movisie vindt dat Jeroens kennis, ervaring en expertise op het gebied van ervaringsdeskundigheid, ervaringskennis en ervaringswerk in een professionele omgeving een belangrijke bijdrage kan leveren op het gebied van ervaringskennis.