Justitiële interventies

Een justitiële interventie is een aanpak om crimineel gedrag of recidive te voorkomen of te verminderen. Erkende justitiële interventies voor volwassenen zijn opgenomen op de website van het Trimbos-instituut, interventies voor kinderen en jongeren in de databank Effectieve jeugdinterventies op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Aanpakken die binnen het sociaal domein kunnen worden ingezet staan ook in de databank Effectieve sociale interventies die wordt beheerd door Movisie. De drie kennisinstituten begeleiden interventie-eigenaren binnen het erkenningstraject. Welke interventies worden erkend beslist de Erkenningscommissie Justitiële interventies, deze bestaat uit elf deskundigen vanuit de wetenschap, het beleid en de praktijk.

Trimbos-instituut  Databank Effectieve jeugdinterventies  Databank Effectieve sociale interventies

Interventie aanmelden

Lees meer informatie over het erkenningstraject en het aanmelden van je interventie op de website van het NJi.