Participatie en activering

Participatie, het  meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig. Het Participatiewiel vormt het uitgangspunt en brengt al deze vormen van meedoen in beeld. In dit kennisdossier ligt de nadruk op activering naar economische participatie.