Begrippenlijst Professionalisering

Maatschappelijke ondersteuning

Vormen van ondersteuning en begeleiding waardoor de zelfredzaamheid en/of het sociaal functioneren van mensen wordt hersteld of bevorderd; gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning; de prestatievelden zijn: bevordering van sociale samenhang en leefbaarheid op lokaal niveau; jeugdpreventie en opvoedingsondersteuning; informatie, advies en cliëntondersteuning; ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers; bevordering van participatie en zelfstandigheid van mensen met een beperking, mensen met psychische problemen en ouderen en het bieden van voorzieningen voor deze groepen; maatschappelijke opvang; bevordering oggz en verslavingsbeleid.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn