K!X Works

Nieuwkomers moeten in Nederland snel mee kunnen doen. Een baan of opleiding zijn belangrijke voorwaarden om volledig te participeren. K!X Works helpt (jong)volwassenen aansluiting te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt door direct of via de juiste opleiding of vrijwilligerswerk een betaalde baan te krijgen.

K!X Works is een welkome aanvulling op de behoefte van overheid en maatschappij om nieuwkomers snel te laten integreren. Zij kennen het Nederlandse onderwijssysteem niet en hebben vaak moeite met het vinden van werk. K!X Works geeft jonge nieuwkomers meer kennis over opleidingen en arbeidsmarkt. De K!X Works-deelnemers ondernemen van alles. Ze bezoeken bedrijven en scholen. Ze werken aan vaardigheden als communiceren, presenteren en netwerken.

De deelnemers worden gedurende het traject van meestal drie maanden intensief begeleid en getraind door Movisie én door vrijwilligers die zelf als vluchteling naar Nederland kwamen. Een coach uit het bedrijfsleven helpt de jonge nieuwkomers bij het vergroten van hun netwerk. Aan het einde van het traject ontvangen de jongeren een certificaat.

Bekijk de documentaire over K!X Works

Lees het persbericht over deze documentaire hier.

Bekijk de video over K!X Works