COmpas: betrekken inwoners

Welkom op de themapagina ‘betrekken van inwoners’ van het koploperproject cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning gaat om het versterken van de eigen regie van inwoners op hun leven. Beleid wordt beter door het betrekken van het leefwereldperspectief van de inwoners. Het is daarom belangrijk om als gemeente op de hoogte te zijn van kennis en ervaringen van inwoners rondom cliëntondersteuning. Het betrekken van inwoners en cliënten is geen eenvoudige opgave. Naast cliënten en inwoners kunnen ook adviesraden een belangrijke rol spelen bij het agenderen, vormgeven en daarmee versterken van cliëntondersteuning. Op deze landingspagina vind je achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden, onder meer de handreiking ‘Betrekken van inwoners’, de handreiking ‘OCO en Adviesraden Sociaal Domein’ en de ‘Methode Jet’ van gemeente Almere.

Handreiking betrekken van inwoners 

De inwoner betrekken. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. In de praktijk blijkt dat gemeente en inwoner niet altijd dezelfde taal spreken. In deze handreiking vind je onder meer ‘de trap van eigenaarschap’ (p.11): een instrument dat in kaart brengt hoe leefwereld en systeemwereld met elkaar zijn verbonden. Ook wordt toegelicht waarom het belangrijk is het perspectief van inwoners te betrekken bij het inrichten van cliëntondersteuning. Klik hier om naar de handreiking betrekken van inwoners te gaan

Wil je weten op welke manieren inwoners nu betrokken worden in gemeenten? En wat geschikte vormen zijn om hun kennis en ervaring naar boven te halen? Bekijk het artikel ‘In samenspraak met de inwoner cliëntondersteuning ontwikkelen’ voor praktijkvoorbeelden en tips. 

Burgerparticipatie 

Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid. In het verlengde daarvan ligt het begrip cliëntenparticipatie. Hierbij gaat het om het betrekken van gebruikers, zoals cliënten en patiënten, bij zorg-, hulp- en dienstverlening waar zij een beroep op doen. Op deze overzichtspagina van Movisie vind je allerlei artikelen, handreikingen en tools over burger- en cliëntenparticipatie. Klik hier om naar de overzichtspagina burgerparticipatie te gaan.  

Cliëntondersteuning goed geregeld – themapagina Ieder(In) 

De koepelorganisatie voor mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte, Ieder(In), heeft een themapagina over cliëntondersteuning. Op deze pagina vind je als lokale belangenbehartiger allerlei informatie en voorbeelden over cliëntondersteuning. Ook vind je hier bijvoorbeeld een checklist, waarmee je als belangenbehartiger of lid van adviesraad kunt nagaan in hoeverre jouw gemeente voldoet aan de eisen die aan cliëntondersteuning worden gesteld. Deze checklist biedt een mooie basis om het gesprek in de gemeente aan te gaan. Klik hier om naar de themapagina van Ieder(In) te gaan.  

Direct naar de checklist

Praktijkvoorbeelden 

‘Methode Jet’ – gemeente Almere 

Eén methode om inwoners te betrekken bij het inrichten van cliëntondersteuning is de ‘Methode Jet’, de werkwijze in koplopergemeente Almere. In het kort: Inwoners hebben geen reactieve rol, wanneer er al een concept ligt, maar worden vanaf de start betrokken bij het ontwerp. De inwoners van Almere zitten achter het stuur en de gemeente heeft een faciliterende rol. Een basisvoorwaarde voor de Methode Jet is dat diegenen ‘om wie het gaat’ ook daadwerkelijk in de lead zijn. Wil je dit in jouw gemeente ook toepassen? In dit artikel staat een overzichtelijk stappenplan. Klik hier om meer te lezen over ‘Methode Jet’, inclusief stappenplan, van de gemeente Almere.  

Artikel over verschillende voorbeelden van inwoners betrekken van Koplopergemeenten

Hoe betrek je inwoners bij de ontwikkeling van cliëntondersteuning? In dit artikel delen we verschillende praktijkvoorbeelden en tips.