COmpas: borging en monitoring

Welkom op de themapagina ‘borging en monitoring’ van het koploperproject cliëntondersteuning. In het kader van het koploperproject cliëntondersteuning hebben gemeenten een financiële impuls gekregen voor een periode van twee jaar. Veel projecten of subsidies in gemeenten zijn van tijdelijke aard. Dit maakt de volgende vragen uiterst belangrijk: hoe zorgen we ervoor dat de gezette stappen en behaalde resultaten niet verloren gaan? Hoe zorgen we voor continuïteit? Op deze landingspagina vind je onder meer zeven tips voor borging van de gemeente Tilburg.

Handreiking evaluatie en monitoring

Om gemeenten en aanbieders te ondersteunen heeft Movisie de handreiking ‘Zicht op het effect van cliëntondersteuning’ geschreven.

Bekijk de handreiking hier

Praktijkvoorbeelden 

Zeven tips voor borging – gemeente Tilburg 

De gemeente Tilburg heeft in het tweejarige koploperproject cliëntondersteuning verschillende stappen gezet. Toen het project en de gesubsidieerde financiering is afgelopen, restte de vraag: hoe verder? De projectleider geeft hierover zeven tips. Benieuwd naar de tips? Klik hier om de zeven tips voor borging van de gemeente Tilburg te lezen.  

Evaluatie cliëntondersteuning – gemeente Almere 

De gemeente Almere is in oktober 2018 gestart met een vernieuwde werkwijze voor cliëntondersteuning. Ervaringsdeskundigen worden ingezet om inwoners te ondersteunen en bij een te ingewikkelde situatie kan de hulp van MEE IJsseloevers worden ingeschakeld. Almere was benieuwd hoe de vernieuwde werkwijze heeft uitgepakt. Over de periode van oktober 2018 tot maart 2020 is onder meer getoetst hoe tevreden inwoners, professionals en ervaringsdeskundigen zijn en in hoeverre vooraf gestelde doelen zijn behaald. Benieuwd naar de resultaten? Klik hier om de infographic van de gemeente Almere te bekijken

Monitoring van cliëntondersteuning in de gemeente Neder-Betuwe

De gemeente Neder-Betuwe werkt binnen het sociaal domein al enige tijd met het kwaliteitskompas. Het was een logische stap om het kompas ook in te zetten om meer grip te krijgen op onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) en de resultaten van OCO voor organisaties, gemeente en inwoners zichtbaar te maken. Movisie ging erover in gesprek met Mayan Oomkes (projectleider) en Marieke Kuypers (beleidsadviseur Wmo). Lees hier meer over monitoring van cliëntondersteuning in de gemeente Neder-Betuwe.

Tools 

Kwaliteitskompas  

Het kwaliteitskompas is een instrument waarmee je gezamenlijk ambities, maatschappelijke resultaten en indicatoren kunt formuleren. Het biedt een basis om in samenspraak gedragen keuzes te maken en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. Dit in zes stappen. Ook aan de slag met het kwaliteitskompas in jouw gemeente? Klik hier om naar het kwaliteitskompas te gaan.