COmpas: formele en informele cliëntondersteuners

Welkom op de themapagina 'informele en formele cliëntondersteuners'. Vaak zijn er in een gemeente verschillende (cliënt/inwoner) organisaties aanwezig die cliëntondersteuning bieden aan inwoners. Dan is het belangrijk dat de gemeente een goede samenwerking regisseert tussen de gecontracteerde formele aanbieders en de informele cliëntondersteuners. Zowel het informele als het formele aanbod van cliëntondersteuning kunnen van waarde zijn voor de inrichting van CO in jouw gemeente. Op deze pagina vind je onder meer een handreiking over het samenspel tussen beide vormen van cliëntondersteuning en praktijkvoorbeelden.

Handreiking formeel/informeel 

In deze handreiking vind je handvatten en voorbeelden voor de samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuners. Bijvoorbeeld informatie over de verschillende typen cliëntondersteuners, verschillende inrichtingsvormen en welke fasen je kunt doorlopen om tot een optimale samenwerking te komen. Klik hier om meer te weten te komen over het samenspel tussen formele en informele cliëntondersteuning

VNG-handreiking (2022), hoofdstuk 3 – Samenwerken aan samenhang 

Formele en informele cliëntondersteuners, ook wel beroepsmatige en vrijwillige cliëntondersteuners genoemd, kunnen op verschillende manieren samenwerken en elkaar versterken ten behoeve van de cliënt. In de VNG Handreiking ‘Cliëntondersteuning’ wordt ingegaan op deze samenwerking en worden tips gedeeld om dit de bevorderen. Zo kun je als gemeente bijeenkomsten organiseren om met elkaar een visie op cliëntondersteuning te formuleren, een sociale kaart opstellen en bespreken welke lacunes er zijn in het aanbod en hoe die kunnen worden opgevuld. Meer weten? Klik hier om naar de handreiking te gaan

Praktijkvoorbeelden  

Het Waalwijks model (pag. 6, paragraaf 2.2) 

Meer weten over het samenspel tussen informele en formele cliëntondersteuning? Dit praktijkvoorbeeld gaat over het ‘Waalwijks model’ waarbij informele én formele cliëntondersteuners worden ingezet. Het model is praktisch ingericht en daarmee reproduceerbaar voor andere gemeenten. Klik hier om meer te lezen over het 'Waalwijks model'

Meedenkers Kerkrade laagdrempelig en toegankelijk van start 

De gemeente Kerkrade zet zowel vrijwillige als beroepsmatige meedenkers in bij het bedienen van hun inwoners met cliëntondersteuning. Zo is 'Meedenkers Kerkrade' tot stand gekomen; een netwerk van vrijwillige en beroepsmatige cliëntondersteuners. Dit netwerk stelt Kerkrade in staat om cliëntondersteuning zo breed en laagdrempelig mogelijk aan te bieden aan haar inwoners. Klik hier om meer te weten over de aanpak van Kerkrade.  

Meer lezen

Direct aan de slag? Download deze tool om direct te reflecteren op het aanbod van (in)formele cliëntondersteuners in jouw gemeente.  

Het versterken van cliëntondersteuning vraagt om een goede samenwerking tussen diverse betrokkenen in de lokale praktijk. Om te komen tot een krachtige lokale samenwerking zijn verschillende methodieken als middel in te zetten. In deze infographic zijn de vijf aspecten van een goede samenwerking in beeld gebracht.

Bekijk de infographic