Het Kompas: ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit instrument helpt je zicht te krijgen op de signalen, risicofactoren en beschermende factoren bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Je volgt bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met dit instrument systematisch de stappen van de Meldcode. Daardoor kun je je vermoedens concreet maken en ondersteunt het jou in je besluit om wel of niet te melden of hulp te organiseren.

Heb je hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem).