Koploper Achterhoek

Als koplopergemeenten werkt de Achterhoek samen met Portefeuillehouders Sociaal Domein, Adviesraden Sociaal Domein, MEE Oost, cliëntorganisaties, lokale welzijnorganisaties en Menzis zorgkantoor & Zorgverzekeraar.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Bij de overgang van de cliëntondersteuning vanuit de AWBZ naar de WMO zijn de Achterhoekse gemeenten gezamenlijk in gesprek gegaan met MEE en hebben ze gezamenlijk een convenant gesloten. Daarbij is ook het uitgangspunt dat de wensen en couleur locale van elke gemeente in zicht blijven. 

Ambities

De Achterhoek wil zich focussen op de vraag ‘hoe kan ik onafhankelijke cliëntondersteuning goed inrichten voor mijn inwoners en hoe zorg ik voor meer bekendheid?’.

Acties

Hiervoor wordt onder andere ingezet op:

  • het vergroten van de kennis over cliëntondersteuning;
  • het betrekken van adviesraden en cliéntorganisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van cliëntondersteuning;
  • versterken van de samenhang van cliëntondersteuning en de bekendheid vergroten.

Ook is er aandacht voor de specifieke doelgroepen:

  • jongeren met LVB en autisme
  • jong volwassen met psychiatrische achtergrond
  • ouderen met toenemende vraag naar zorg en ondersteuning
  • mantelzorgers
  • agrarische boeren

Contactgegevens

Koploper Achterhoek (8 gemeenten)
Sylvia van Amerongen (s.vanamerongen@aalten.nl
Paulien Sikking (p.sikking@oude-ijsselstreek.nl