Koploper Alkmaar

In gemeente Alkmaar wordt sterk ingezet op een structurele benadering van cliëntondersteuning.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In Alkmaar is de projectgroep ‘cliëntondersteuning’ opgericht, die structureel bij elkaar komt. De projectgroep bestaat uit de drie aanbieders van cliëntondersteuning, de Wmo Raad, beleid van de gemeente Alkmaar, een klantmanager Wmo én een jeugd- en gezinscoach. Tijdens deze bijeenkomsten proberen alle verschillende partijen gezamenlijk cliëntondersteuning in de gemeente zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen op de vragen uit de samenleving. Het wordt ingestoken op een gezamenlijk en lerend ontwikkelingsproces. De projectgroep heeft als doel om de ondersteuning en zorg voor iedereen helder en toegankelijk te maken. Gemeente, burgervertegenwoordiging, professionals en vrijwilligersvertegenwoordiging gaan samen het gesprek aan om te zorgen voor maatwerk voor alle doelgroepen in Alkmaar.

Meer lezen

Alkmaar heeft in het kader van het Koploperproject Cliëntondersteuning een nieuwe functie in het leven geroepen: de contactpersoon statushouders. Deze fungeert als een verbindende schakel en wegwijzer voor professionals, organisaties en inwoners in het landschap van zorg en ondersteuning aan statushouders. Lees het artikel hier.

Ambities

Om te voldoen aan de diverse vragen van de inwoners in Alkmaar hebben de aanbieders allen hun eigen expertise, van mantelzorgers tot ervaringsdeskundigen. De ambitie van gemeente Alkmaar is om cliëntondersteuning laagdrempelig en dichtbij te organiseren om op deze manier meer aan te sluiten bij de wijk. Zij willen graag verschillende initiatieven stimuleren zodat er voor alle mensen dichtbij een plek is waar zij met hun (zorg) vragen terecht kunnen.

Doorstart

Het koploperproject in de huidige vorm is afgerond, maar de versterking van cliëntondersteuning is nog steeds in volle gang. Gemeenten kunnen middels een SPUK-aanvraag (Specifieke Uitkering) aan de slag met de (door)ontwikkeling van cliëntondersteuning. Gemeente Alkmaar heeft met behulp van deze specifieke uitkering een doorstart gemaakt en blijft daarmee actief werken aan het versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning.

Website gemeente Alkmaar