Koploper Amsterdam

Koploper op gebied van cliëntondersteuning voor daklozen en mensen met verslaving, een groepering die vaak lastig bereikt worden door onafhankelijke cliëntondersteuning.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Vernieuwend is de samenwerking van Bureau Straatjurist met Daklozenvakbond en de belangenvereniging drugsgebruikers MDHG in het zgn. ‘straatvangnet’, de Straatalliantie. Sinds twee jaar heeft de samenwerking tot doel om de doelgroep beter te ondersteunen. Ter ondersteuning van hun wens heeft de gemeente Amsterdam middels een motie van Femke Roosma om meer cliëntondersteuning door de Straatalliantie te realiseren in 2018 en 2019 extra ondersteund. Hun cliënten hebben aangegeven behoefte te hebben aan een vast steunpunt, een ‘daklozenkantoor’ waar zij ondersteuning krijgen bij hun vragen en hun documenten kunnen bewaren.

Ambities

Het hoofddoel van De Straatalliantie is voldoende kwalitatief hoogwaardige en onafhankelijke cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen in Amsterdam te realiseren. Straatalliantie wil dat iedereen die daar profijt van kan hebben, bekend is met cliëntondersteuning en hier op laagdrempelige wijze gebruik van kan maken. Een ander verzoek is een betere afstemming tussen de verschillende organisaties waar daklozen mee te maken hebben c.q. tegenaan lopen en het verspreiden van de werkwijzen van de Straatalliantie, zodat anderen ook gaan snappen wat werkt.

Naast bovenstaande doelen wil de Straatalliantie een verdiepend inzicht in hun werkwijzen bewerkstelligen en ze overdraagbaar maken.

Kijktip: wat doet MEE?

Acties

  • Attituden en werkwijzen inzichtelijk maken.
  • Verdiepen samenwerking binnen de Straatalliantie.
  • Realisatie van het daklozenkantoor, inclusief digitale omgeving.
  • Voortgang verankeren en samenwerking met andere cliëntondersteuners verbeteren.

Contactgegevens gemeente

Dennis Lahey, dennis@mdgh.nl