Koploper Beekdaelen

De jonge fusiegemeente Beekdaelen heeft haar focus op innovatie, participatie en zelfsturing. Lerend met elkaar moet er een vorm gevonden worden die van OCO zowel lokaal als regionaal een succes maakt.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In de voormalige gemeenten was onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) op verschillende manieren georganiseerd. Het is dus taak om de verschillende OCO-aanpakken te harmoniseren en door te ontwikkelen. Burgers hebben hierbij zoveel mogelijk eigen regie, participeren naar vermogen en escalaties worden zoveel mogelijk voorkomen. Cliëntondersteuning is onafhankelijk van professionele autonomie en richt tot alle levensgebieden. Hierdoor heeft een cliëntondersteuner ruimte om de burger echt bij te staan.

Ambities

Er kan geleerd worden van andere (koploper)gemeenten en zij kunnen ook weer leren van Beekdaelen. En omdat Beekdaelen een fusiegemeente is, kan zij als voorbeeld fungeren voor gemeenten die willen fuseren of net gefuseerd zijn.

Naast onafhankelijke cliëntondersteuning in algemene zin wordt er meer nadruk gelegd op:

  • burgers (0-100 jaar) met een lichtverstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
  • op burgers met psychische problematiek
  • gezinnen met meervoudige/complexe problematiek.

Acties

De formele OCO kan verder versterkt worden door informele cliëntondersteuning zoals vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen. Er is aandacht voor deskundigheidsbevordering van medewerkers van partnerorganisaties en de leefomgeving van de genoemde doelgroepen, waardoor het sociaal netwerk ook wordt betrokken.

Contactgegevens

Gerjan Beniers: g.beniers@beekdaelen.nl