Koploper Bernheze

De gemeente Bernheze wil de informele onafhankelijke cliëntondersteuning beter positioneren.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In gemeente Bernheze is de rol van cliëntondersteuner belegd bij verschillende partijen. Echter, de toegang is nog niet duidelijk voor alle inwoners. De gemeente Bernheze heeft het doel om de informele onafhankelijke cliëntondersteuning beter te positioneren. Vanuit de inwoners wordt de behoefte geuit vooral graag gebruik te maken van informele cliëntondersteuning.

Ambities

  • Realiseren van goed opgeleide informele cliëntondersteuners die vragen op kunnen pakken vanuit zowel de Wmo, participatie- en de jeugdwet.
  • Borging van de (bij)scholing van de vrijwilligers.
  • Versterken van de samenwerking tussen vrijwilligers, burgerinitiatieven en professionals (informele en formele ondersteuning).

Contactgegevens

Gemeente Bernheze, Manon Reinders, M.Reinders@bernheze.org

Lees hier het artikel over de gemeente Bernheze