Koploper Eindhoven

Clientondersteuning wordt vormgegeven in samenwerking met alle betrokken partners: cliëntondersteuning door Stichting WIJeindhoven, familieleden of kennissen uit het eigen netwerk en (in)formele cliëntondersteuning.

Ambities

Het laatste kwartaal van de cliëntondersteuning in 2019 is geëvalueerd en als koploper heeft Eindhoven drie aandachtspunten voor de doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning:

  1. Meer bekendheid van OCO onder de inwoners (de bekendheid loopt t.o.v. andere jaren zelfs terug).
  2. Meer samenwerking tussen aanbieders onderling en tussen aanbieders, Stichting WIJeindhoven en de gemeente.
  3. Beter inzichtelijke en eenduidigere kwaliteitsafspraken.

Daarnaast wil Eindhoven in de regio een hoofdrol spelen om het belang van onafhankelijke cliëntondersteuning binnen het sociaal domein regionaal uit te dragen.

Aan sociale partners is een trainingsaanbod gedaan, waarmee wordt getracht kennis van vrijwilligers en professionals te vergroten en om hen handvatten te bieden om te leren omgaan met verschillende cliënten. Dit resulteert in:

  • vroegsignalering;
  • betere toeleiding naar passende zorg en ondersteuning;
  • vergroting van het handelingsperspectief van vrijwilligers en professionals.

Contactgegevens

Celine Verkroost: celine.verkroost@eindhoven.nl