Koploper Friese regiogemeenten

De Friese gemeenten De Fryske Marren, Opsterland en Ooststellingwerf hebben zich aangemeld als regio. Het beleid dat centraal staat is dat van de gemeente De Fryske Marren; dat van de andere gemeenten volgt nog.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

De gemeente De Fryske Marren onderscheidt drie niveaus van onafhankelijke cliëntondersteuning:

 1. het sociale netwerk van inwoners;
 2. basis cliëntondersteuning (informeel) voor algemene vraagstukken;
 3. maatwerk cliëntondersteuning (formeel) voor complexe vraagstukken.

Uitgangspunt is basis cliëntondersteuning waar mogelijk en maatwerk cliëntondersteuning waar nodig. Voor zowel basis als maatwerk cliëntondersteuning geldt dat de inwoner keuze heeft uit een breed en integraal aanbod. De aanbieders van informele cliëntondersteuning zijn Fryse Marren Vitaal en Humanitas; de aanbieders van formele cliëntondersteuning zijn MEE Friesland, Zorgbelang Fryslân en Thuis in mantelzorg.

Ambities

De ambities van De Fryske Marren zijn:

 1. door ontwikkelen van de onafhankelijke cliëntondersteuning;
 2. bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning een impuls geven;
 3. versterken van de regionale samenwerking.

Acties

Dit wil de gemeente realiseren door:

 • Evalueren of de onafhankelijke cliëntondersteuning op de juiste manier is ingericht
 • Lokale communicatiecampagne.
 • Twee keer per jaar een overleg organiseren met de vijf aanbieders
 • Twee keer per jaar een casuïstiekbespreking organiseren met de onafhankelijke cliëntondersteuners zelf.
 • Adviesraad Sociaal Domein betrekken bij de doorontwikkeling.
 • Versterken van de regionale samenwerking door middel van;
  • afstemming van de cliëntondersteuning tussen de gemeenten De Fryske Marren, Ooststellingwerf en Opsterland en door te leren van elkaars ervaringen.
  • organiseren van een provinciale netwerkbijeenkomst voor alle Friese gemeenten om binnen de gehele provincie ervaringen uit te wisselen.

Contactgegevens

3 Friese gemeenten: De Fryske Marren, gemeente Ooststellingwerf en gemeente Opsterland

Arjen Bouland: a.bouland@ooststellingwerf.nl

Lees hier het artikel over de 3 Friese gemeenten