Koploper Heeze-Leende

In gemeente Heeze-Leende wordt cliëntondersteuning uitsluitend geboden door vrijwillige informele cliëntondersteuners. De aanpak in Heeze-Leende is informeel, inwoners ontvangen bij de uitnodiging voor een keuken-tafel gesprek een lijst met tien vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

De gemeente Heeze-Leende is een kleine gemeente in de regio Zuidoost-Brabant en is met ong. 15.000 inwoners de kleinste koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning.  Doordat Heeze-Leende een kleine gemeente is zijn de lijnen onderling kort. Cliëntondersteuning is duidelijk gepositioneerd in de lokale situatie. De vrijwillige cliëntondersteuners worden actief betrokken bij de formulering van beleid, waarbij ervaringen worden uitgewisseld en informatie wordt gegeven. In Heeze-Leende zijn de meeste vrijwilligers ook ouderenadviseurs en hebben de opleiding voor cliëntondersteuning gevolgd.

Meer lezen over de aanpak in Heeze-Leende

Korte lijntjes en een hoog ‘ons kent ons’ gehalte. Is dat de kracht van een kleine gemeente als het gaat over de ondersteuning van haar inwoners? Volgens gemeente Heeze-Leende wel. Lees het interview met een dorpsondersteuner, sociaal makelaar en een beleidsmedewerker sociaal domein.

Ambities

De gemeente wilt graag meer zicht op de behoefte van de inwoners ten aanzien van cliëntondersteuning. Meer bekendheid bij de burgers en verwijzers over cliëntondersteuning en de functie cliëntondersteuning beter vindbaar maken door de functie om en bij de ‘toegang’ te organiseren. De kwaliteit en deskundigheid van geboden onafhankelijke cliëntondersteuning vergroten. Dat kan wanneer de partijen die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden gebruik maken van elkaars expertise. Het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning breed georiënteerd en sluit aan bij de behoefte van de burgers van Heeze-Leende.

Acties

  • Gemeente Heeze-Leende zet een training in om de deskundigheid van vrijwillige cliëntondersteuners te bevorderen. De training is ontwikkeld door Zorgbelang Brabant-Zeeland en MEE Zuidoost Brabant.
  • De gemeente doet onderzoek onder cliënten Wmo om inzicht te krijgen in de behoefte aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarmee willen zij in beeld brengen wat er al is in Heeze-Leende aan cliëntondersteuning (sociale kaart) om zo de positionering en de meerwaarde van de onafhankelijke cliëntondersteuning helder te krijgen.
  • Heeze-Leende verbreedt het aanbod door te richten op de hele doelgroep van de Wmo. Naast het aanbod door vrijwilligers willen zij professionele onafhankelijke cliëntondersteuning gaan aanbieden vanuit bv. MEE en Zorgbelang.
  • Heeze-Leende start een pilot voor de doelgroep jeugd, waarbij de onafhankelijke cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door professionals. Deze ondersteuning is gekoppeld aan de toegang en is erop gericht om cliënten jeugd of ouders te ondersteunen voorafgaande aan en tijdens een gesprek met een ambulant jeugdhulpverlener van het Sociaal team.

Contactgegevens gemeente Heeze Leende

Charlotte Kooijmans, c.kooijmans@heeze-leende.nl