Koploper Helmond

Koploper Helmond zet in deskundigheidsbevordering van vrijwillige cliëntondersteuners en het bevorderen van samenwerking tussen organisaties.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Helmond is gestart als koplopergemeente in het eerste traject in 2017. Zij zijn gestart met een leergang cliëntondersteuning om de deskundigheid te bevorderen van de vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners. Vanuit alle verschillende organisaties van onafhankelijk cliëntondersteuners zijn deelnemers vertegenwoordigd. Daarmee bevorderen zij de deskundigheid en er vindt uitwisseling van kennis en ervaringen plaats.

Daarnaast is er een traject gestart om de samenwerking te bevorderen tussen de verschillende gesubsidieerde (vrijwilligers)organisaties. MEE Zuidoost Brabant organiseert 'meedenkbijeenkomsten' waarin de vertegenwoordigers van de verschillende (vrijwilligers)organisaties met elkaar nadenken over het bevorderen van de samenwerking, het vergroten van de bekendheid en bevorderen van de kwaliteit. Dit jaar gaan zij verder met de doorontwikkeling van cliëntondersteuning aan ouders en jeugdigen.

Ambities

Wat betreft de cliëntondersteuning aan ouders en jeugd heeft Helmond de volgende ambities opgesteld:

  • Meer bekendheid geven  dat er cliëntondersteuning is voor ouders en jeugd zodat er ook vroegtijdig cliëntondersteuning kan worden ingezet
  • Bekendheid bij de betrokken instanties vergroten zoals huisartsen, scholen, jongerenwerkers en consultatiebureaus zodat er tijdig wordt doorverwezen naar cliëntondersteuning door het geven van voorlichting
  • Het borgen van de deskundigheid van de cliëntondersteuning aan ouders en jeugd
  • Het verbreden van het aanbod van cliëntondersteuning aan ouders en jeugd.

Acties

Om bovenstaande ambities te bereiken zet Helmond verschillende activiteiten in.

  • Communicatiemiddelen worden ingezet om meer bekendheid te geven dat er cliëntondersteuning is voor ouders en jeugd, zoals pr-materiaal en een filmpje.
  • Pr-materiaal, voorlichting, samenwerkingsverbanden en conferenties worden ingezet om ook de bekendheid bij de betrokken instanties en professionals te vergroten, zoals huisartsen/praktijkondersteuner, scholen/interne begeleiders, consultatiebureaus en het sociale team.
  • Scholing of leergang worden ingezet om de deskundigheid te borgen van cliëntondersteuning aan ouders en jeugd.
  • Koploper Helmond wil graag het aanbod van cliëntondersteuning verbreden door samenwerking te zoeken met andere (vrijwilligers)organisaties. Zij streven ernaar om een levensbrede aanbod te faciliteren en het aanbod minder afhankelijk te maken van één organisatie.

Ook is er een filmpje over informele cliëntondersteuning gemaakt

Contactgegevens gemeente

Dhr. P.H. (Paul) Berkers, Beleidsadviseur Programma Sociaal Domein team Ontwikkeling – Gemeente Helmond, P.Berkers@helmond.nl