Koploper Hendrik-Ido-Ambacht

'Voorkomen dat een probleem ontstaat, is beter dan een probleem te behandelen' is een wijsheid die voor de gemeente de essentie vormt om de komende jaren verder in te zetten op het ombuigen van werk- en denkwijzen in het sociaal domein.

Hoe is de cliƫntondersteuning georganiseerd

Met het preventieplan 'De kracht van Ambacht' 2020-2023 zijn een groot aantal acties opgesteld om onder andere dit doel te bereiken. In Hendrik-Ido-Ambacht staan het Jeugdteam, een team Jeugd op locatie in het onderwijs en een Sociaal Team, met daarin verschillende professionals en cliƫntondersteuners, midden in het sociaal domein. De contacten met diverse zorginstellingen zijn goed en er zijn verschillende overlegstructuren die zich onder andere richten op het oplossen van onder andere individuele problematiek.

Ambities

De gemeente wil een speciale vorm van cliƫntondersteuning instellen voor jongeren die te maken hebben met de zogenaamde 18+/- problematiek, waarbij bijvoorbeeld LVB'ers en GGZ'ers die vanuit een instelling op zichzelf moeten gaan wonen, maar ook aan jongeren in de jeugdzorg die bij hun 18de (of 23ste ) verjaardag te horen krijgen dat hun zorg stopt.

Acties

De gemeente wil de ambities bewerkstelligen door onder andere:

  • voor 18-min'ers in een vroeg stadium al beschikbaar te zijn
  • te zorgen dat in het jeugdhulptraject al wordt toegewerkt naar het zelfstandig functioneren na de 18e verjaardag
  • specifieke informatie te hebben voor de jongere over studies, zelfstandige huisvesting, werk en inkomen en eventuele vervolgzorg.

Contactgegevens

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Judith Tielman: sj.tielman-graus@h-i-ambacht.nl