Koploper Kerkrade

Kerkrade heeft de formele cliëntondersteuning belegd bij het algemeen maatschappelijk werk (Impuls). Bijzondere focus ligt bij gespecialiseerde cliëntondersteuning voor mensen met LVB, NAH en autisme.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Kerkrade heeft de formele cliëntondersteuning belegd bij het algemeen maatschappelijk werk (Impuls). Cliëntondersteuning wordt gezien als een van de kerntaken van het algemeen maatschappelijk werk. Echter, Kerkrade constateert dat het AMW van oudsher minder bekend met (specifieke) expertise voor mensen met een beperking.

Ambities

  • Bijzondere focus op gespecialiseerde cliëntondersteuning voor mensen met LVB, NAH en autisme.
  • Projectmatig inzetten van MEE
  • Dit doen ze door MEE projectmatig in te gaan zetten. Samenwerking tussen algemene cliëntondersteuning en gespecialiseerde cliëntondersteuning is daarbij een speerpunt. 
  • verbeteren van de deskundigheid van de informele cliëntondersteuning met betrekking tot herkennen en omgaan met mensen met LVB, NAH en autisme.
  • Vergroten van de vindbaarheid– zowel formeel als informeel – voor mensen met een beperking.
  • Vergroten van de bekendheid met betrekking tot de Participatiewet te vergroten.       

Contactgegevens

Gemeente Kerkrade, Marie-Therese Bindels-Counotte, mtcnt@kerkrade.nl