Koploper Landgraaf

De raad van Gemeente Landgraaf juicht het toe dat er op dit moment zoveel meer aandacht is voor onafhankelijke cliëntondersteuning dan voorheen. Het belang van cliënt ondersteuners wordt breed gedragen in Landgraaf door Adviesraad Werk en Inkomen, Cliëntenpanel Landgraaf, Welsun Landgraaf, KBO Limburg/Ouderenadvisering, Mentorschap Limburg, MEE Zuid Limburg, Zorgbelang Limburg, Klankbordgroep NAH Limburg, Platform GGZ & OGGZ Zuid-Limburg, Limburg Positief gezond en Burgerkracht Limburg.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

De gemeente Landgraaf wil de positie van onafhankelijke cliëntondersteuners verbeteren door de bekendheid met clientondersteuning te vergroten en meer aansluiting te zoeken bij bestaande gemeentelijke projecten. Ook wil Landgraaf een netwerk opbouwen om een goede onderlinge afstemming te verkrijgen en het aanbod volledig dekkend te maken is een netwerk nodig waarin organisaties samenwerken en de ondersteuningsbehoefte monitoren en evalueren. Er wordt een klankbordgroep geformeerd vanuit partners burgerbetrokkenheid en met de gemeente Kerkrade is afgesproken om samen op te trekken om de positie van onafhankelijke cliëntondersteuning in de regio te kunnen versterken.

Contactgegevens

Gemeente Landgraaf, Nathaly Erens, Email: nathaly.erens@landgraaf.nl