Koploper Meppel

Organiseert de cliëntondersteuning buiten de gemeentelijke structuren om.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Meppel kiest voor een totaal aanbod binnen het sociale domein. Vernieuwend is de afstemming tussen de ‘vraag’ naar cliëntondersteuning en het ‘aanbod’ van zorg- en vrijwilligersorganisaties.  Om te komen tot een samenhangend aanbod op lokaal, of nog liever, regionaal niveau is er samenwerking nodig tussen alle organisaties.

Meer lezen

Meer lezen over de aanpak van koploper Meppel? Lees het artikel ‘Cliëntondersteuners zijn onze kritische vrienden die helpen om ons beleid en de uitvoering te verbeteren’ over de inspiratiesessie Drenthe.