Koploper Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe wil een gemeente zijn waar iedereen welkom is, waar iedereen de hulp en ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft en dat er sprake is van een betrouwbare overheid waarin deze aspecten tot zijn recht komen. Speciale aandacht voor bijzondere doelgroepen hoort daar vanzelfsprekend bij.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Binnen de gemeente Midden-Drenthe is in 2016 onder regie van de gemeente zelf het samenwerkingsverband WelWoZo opgericht. Dit samenwerkingsverband is gericht op de innovatie, verbinding en samenwerking van diverse maatschappelijke organisatie waaronder het Welzijnwerk, zorgaanbieders en 1e-lijns zorg. Het aantal inwoners dat de weg weet te vinden naar cliëntondersteuning is momenteel fors.  

De ambities van Midden Drenthe zijn:

  • cliëntondersteuning verder ontwikkelen in kwaliteit;
  • cliëntondersteuning versterken als middel om de zelfredzaamheid van onze inwoners te verstevigen; 
  • cliëntondersteuning op het terrein van preventie toekomstgericht positioneren.

In de gemeente is daarbij extra aandacht voor kwetsbare ouderen, kwetsbare jongeren en inwoners met en psychische of fysieke beperking. Maar ook aandacht voor statushouders en alleenstaande mannen en inwoners die extra getroffen worden door eenzaamheid, zorg of andere persoonlijke omstandigheden.

Contactgegevens

Gerard Hommels: g.hommels@middendrenthe.nl