Koploper Midden-Groningen

Is koploper, omdat ze een tiental – door AVI en Zorgbelang Groningen – getrainde vrijwilligers inzetten in de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Voor, tijdens en na het keukentafelgesprek staan  getrainde vrijwilligers inwoners bij. Vernieuwend zijn de vrijwilligers die eind vorig jaar uit handen van twee wethouders een certificaat ontvingen voor dit werk. Ze hebben ondertussen allemaal al één of meer burgers kunnen bijstaan. De matching van vraag en aanbod loopt via het Adviespunt van Zorgbelang Groningen (de OCO op het gebied van de Wet langdurige zorg).

Ambities

  • Koploper Midden-Groningen formuleert een visie op cliëntondersteuning door met alle betrokken in gesprek te gaan. De focus ligt in de gesprekken op de behoefte van alle partijen (en inwoners) en welke mogelijkheden men signaleert.
  • Er is extra aandacht voor de domeinen Participatie en Jeugd en men verkent in hoeverre de huidige aanpak ook aansluiting kan vinden bij deze domeinen als het gaat om cliëntondersteuning.  
  • Midden-Groningen heeft informele cliëntondersteuners die getraind zijn. In de toekomst wordt onderzocht in hoeverre ook sprake moet zijn van training gericht op specialistische cliëntondersteuning.
  • Ten slotte ontwikkelt Midden-Groningen een communicatieaanpak om de bekendheid van cliëntondersteuning onder inwoners te vergroten.

Contactgegevens

Clariss Bakker, Clariss.bakker@midden-groningen.nl