Koploper Ommen

Biedt professionele en vrijwillige cliëntondersteuning aan. Op die manier kunnen ook wijk- en buurtverenigingen en anderszins georganiseerde inwoners een rol spelen: ‘een vrijwilliger of ervaringsdeskundige waar het kan, maar een professional waar het moet’.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Ommen gebruikt de kansen die de lokale gemeenschapszin en burgerinitiatieven bieden, maar heeft oog voor het vakmanschap dat soms nodig is. Vernieuwend is het gezamenlijk proces: in gesprek met burgers, luisteren naar wat zij nodig hebben en laten zien wat zij voor een ander kunnen betekenen. Vernieuwend is ook het gebruik van het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek om samen met de partners (aanbieders) te kijken naar verbetering van de inrichting van de onafhankelijke cliëntondersteuning, maar ook wat er in het gemeentebeleid bijgesteld moet worden. Interessant daarbij is de scholing van de vrijwilligers door de professionele organisaties.

Ambities

Begin 2018 zijn de Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) van start gegaan. De VOA’s kregen weinig vragen vanuit de samenleving. Om de opgedane kennis en expertise niet verloren te laten gaan, hebben de VOA’s aangeboden dat de gemeente nog altijd een beroep op hen mag doen. WIJZwelzijn heeft  ook de worstelingen van het project VOA van dichtbij meegemaakt. De gemeente, de VOA’s en WIJZwelzijn kiezen nu voor een ‘er op af’ aanpak. De gemeente Ommen wil met deze pilot cliëntondersteuning proactief en op preventieve wijze invullen. met een outreachende aanpak.

Meer uitleg over VOA'S? Movisie ging langs bij Koploper Ommen.

Lees artikel

Acties

  • De situatie van senioren wordt per kern/wijk in beeld gebracht zodat welzijnswerkers, het Samen Doen team (wijkteam) en beleidsmakers een beter beeld hebben van de thema’s die voor senioren belangrijk zijn en hierop kunnen anticiperen.
  • De 70-plussers in de gemeente Ommen worden aangeschreven middels een brief met informatie over de seniorenbezoeken en de vraag of zij behoefte hebben aan een huisbezoek. Na ontvangst van de brief kunnen senioren telefonisch contact verwachten van een VOA.
  • In dit telefoongesprek peilt de VOA de behoefte voor een huisbezoek. Belangrijk is de vrijwilligheid van de inwoner. Mocht een inwoner geen behoefte hebben aan contact, dan wordt dit vanzelfsprekend gerespecteerd.

Benieuwd naar inspirerende voorbeelden uit de praktijk in gemeente Roosendaal? Lees hier meer.

Contactgegevens gemeente

Adrianne Leusink: Adrianne.Leusink@ommen.nl