Koploper Oudewater

De gemeente Oudewater wil als kleine gemeente met beperkte middelen toch zo goed mogelijk uitvoering geven aan cliëntondersteuning.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

De gemeente Oudewater wil als kleine gemeente met beperkte middelen toch zo goed mogelijk uitvoering geven aan cliëntondersteuning. De ambtelijke organisatie van Oudewater werkt ook voor koplopergemeente Woerden, echter is de situatie zo verschillend dat de geleerde lessen daar niet gelden voor Oudewater. Vooralsnog geeft MEE Utrecht Gooi & Vechtstreek uitvoering aan cliëntondersteuning in Oudewater. 

Ambities

  • Verbreden cliëntondersteuning, onder andere door de inzet van informele cliëntondersteuners.
  • Op gang brengen intensieve samenwerking met lokale inwoner- en cliëntorganisaties. 
  • Inzetten op het versterken van de synergie tussen professionals en informele cliëntondersteuning. 
  • Leren van andere gemeenten om zo integrale cliëntondersteuning voor alle doelgroepen aan te bieden is het doel van Oudewater in het Koploperproject. 

Contactgegevens

Gemeente Oudewater, Myra Zeldenrust, zeldenrust.m@woerden.nl