Koploper Raalte

In gemeente Raalte is er sprake van een duidelijke levensbrede visie op cliëntondersteuning.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In gemeente Raalte is er sprake van een duidelijke levensbrede visie op cliëntondersteuning. In de gemeente is gekozen voor de samenwerking met MEE IJsseloevers, Vriendendiensten Deventer en De Kern Maatschappelijk Werk. Vriendendiensten Deventer is gespecialiseerd in GGZ-problematiek en de onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE met name in LVB-problematiek. De Kern biedt cliëntondersteuning aan de overige inwoners van Raalte.

Ambities

  • Cliëntondersteuning vanuit een gezamenlijke visie ontwikkelen.
  • Inrichting van onafhankelijke cliëntondersteuning onderzoeken en formuleren, samen met adviesraden, inwoners, cliëntondersteuners.
  • Binnen de visievorming en inrichting van cliëntondersteuning, is er bijzondere aandacht voor inwoners met GGZ-problematiek en inwoners met LVB-problematiek.