Koploper Roerdalen

In de gemeente Roerdalen wordt de werkwijze van positieve gezondheid als uitgangspunt genomen bij de doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

De gemeente Roerdalen heeft na de transitie in 2015 afspraken gemaakt rondom onafhankelijke cliëntondersteuning met MEE en met de Katholieke Ouderen Bond (KBO). In de gemeente wordt de werkwijze van positieve gezondheid als uitgangspunt genomen bij de doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning. Vertrouwen en denken in mogelijkheden zijn kernwaarden hierbij. 

Ambities

De gemeente heeft de ambitie om een goed netwerk te ontwikkelen van informele en formele onafhankelijke cliëntondersteuning. Waarbij enerzijds helder is wat een onafhankelijk cliëntondersteuner is en doet en de onafhankelijke cliëntondersteuning een heldere positie heeft binnen het sociaal domein voor de inwoners, maar ook voor de organisaties (wijkteams/zorgaanbieders/informele zorg). 

Anderzijds willen ze ook dat er gebruik gemaakt wordt van ieders expertise en de kwaliteit van de onafhankelijke cliëntondersteuning geborgd wordt. De gemeente heeft diverse ambities op het gebied van cliëntondersteuning, namelijk het verbeteren van de positionering, bekendheid, samenwerking en het levensbreed inzetten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Lees hier het artikel over 'klein geluk' in de gemeente Roerdalen, waarin we het gesprek aangaan met Laurens Bijl, de officiële gelukscoördinator van de gemeente Roerdalen, en Sonja Thissen, beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling.

Acties

  • Ontwikkelen van cliëntondersteuning vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid
  • Ontwikkelen van goed netwerk van informele en formele onafhankelijke cliëntondersteuning.
  • Borgen van de kwaliteit  van onafhankelijke cliëntondersteuning door gebruik te maken expertise en kwaliteit van het veld.
  • Verbeteren van de positionering, bekendheid, samenwerking en het levensbreed inzetten van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Contactgegevens

Sonja Thissen: sonja.thissen@roerdalen.nl