Koploper Son en Breugel

In de gemeente Son en Breugel wordt gewerkt met informele cliëntondersteuning. In het Koplopertraject willen zij zich richten op het versterken en uitbreiden van de bestaande cliëntondersteuning.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd? 

Gezamenlijk met maatschappelijke partners, onder andere vertegenwoordigers van de ouderenorganisaties, de Adviesraad Sociaal Domein en de welzijnsorganisatie LEVgroep, is invulling gegeven aan reeds bestaande cliëntondersteuning (voor de intreding van de Wmo in 2015) en de cliëntondersteuning in het aanvraagtraject van een voorziening in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. 

In de gemeente wordt gewerkt met een pool van vrijwillige cliëntondersteuners. Bij aanvang bestond deze pool uit vrijwillige cliëntondersteuners vanuit ouderenorganisaties en het Chronisch Zieken en Gehandicaptenplatform. Zij richten zich op de Wmo. Welzijnsorganisatie LEVgroep zet vrijwillige cliëntondersteuners in op de Jeugdwet en Participatiewet.  

Ambities 

De gemeente Son en Breugel zet in op het versterken en uitbreiden van de bestaande cliëntondersteuning. Onder andere wil de gemeente inzetten op: 

  • informatieverstrekking over de rol van cliëntondersteuners richting inwoners;
  • afbakening van cliëntondersteuning rondom Wmo en Wlz;
  • versterken van de cliëntondersteuning in het kader van de Jeugdwet en Participatiewet (inkomensondersteuning);
  • versterken van de cliëntondersteuning in de 0e lijn.

Contactgegevens

Franc Das: f.das@sonenbreugel.nl