Koploper Stadskanaal

Stadskanaal is krimpgemeente met bovengemiddelde vergrijzing. De toegang tot de geïndiceerde zorg is belegd bij gemeentelijke consulenten die niet zijn georganiseerd in wijkteams, maar indiceren na het voeren van een keukentafelgesprek vanuit de visie 'één gezin, één plan, zo dichtbij als mogelijk en gericht op herstel'.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Bij de aanvraagprocedures voor een maatwerk-voorziening wordt in Stadskanaal expliciet gewezen op de beschikbaarheid van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. De uitvoering van cliëntondersteuning is belegd bij welzijnsorganisatie Welstad, dat is georganiseerd in gebiedsgerichte multidisciplinaire teams die een breed pallet aan taken uitvoeren. Door clientondersteuning bij deze welzijnsorganisatie te plaatsen worden er kortere lijnen met het voorliggend veld en het gehele welzijnsaanbod gerealiseerd en de welzijnsorganisatie beschikt over ervaren en opgeleide cliëntondersteuners (voorheen stichting MEE) die kennis hebben van alle mogelijkheden en toegangsprocedures van geïndiceerde zorg. Daarnaast adviseert de Participatieraad het College over het gehele sociale domein en is zij als belangenbehartiger betrokken geweest bij de beleidsontwikkeling over cliëntondersteuning. De basis voor de onafhankelijke cliëntondersteuning is  geregeld.

Ambities

De ambities van Stadskanaal als koploper zijn:

  • Vergroten bekendheid en gebruik van cliëntondersteuning
  • Investeren in vertrouwen.
  • Elkaar beter leren kennen.

Ook wil Stadskanaal als bijvangst de specialistische hulp verminderen door de inzet van cliëntondersteuning.

Lees hier meer over de ambities van Stadskanaal.

Contactgegevens

Gemeente Stadskanaal, Sandra van Rossem, S.vanRossem@stadskanaal.nl