Koploper Vught

In 2018 hebben heeft de gemeente Vught initiatief genomen om cliëntondersteuning nog nadrukkelijker onder de aandacht te brengen van onze inwoners.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Dit hebben zij gedaan door het verspreiden van aparte folders over cliëntondersteuning, mensen telefonisch attenderen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning en de bekendheid onder de aandacht blijven brengen via de website en het weekblad Klaverblad. Bewoners- en cliëntorganisaties zijn in Vught betrokken bij de uitvoering van en beleidsontwikkeling voor cliëntondersteuning. Zo heeft Vught zich aangemeld als koplopergemeente voor cliëntondersteuning op aangeven van de adviesraad. Ook heeft de gemeente vorig jaar een meerdaagse cursus aangeboden aan cliëntondersteuners om bij te dragen aan de deskundigheidsbevordering en zijn er speeddates georganiseerd tussen cliëntondersteuners en medewerkers uit de gemeentelijke toegang van Wegwijs +.

Ambitie

De gemeente Vught heeft als koplopergemeente de ambitie om:

  • cliëntondersteuning verder te ontwikkelen op het gebied van gesprekstechnieken en relatiemanagement.
  • cliëntondersteuning voor specifieke doelgroepen mogelijk te maken, zoals cliënten met een GGZ achtergrond en visueel gehandicapten. Dit omdat Vught van oudsher veel voorzieningen heeft voor deze specifieke doelgroepen en zij deze bovengemiddeld terugvinden in het gemeentelijk domein.

Contactgegevens

Gemeente Vught, Ilse van Dinteren, Email: i.van.dinteren@vught.nl