Koploper Waalwijk

Vanaf 2015 heeft de gemeente Waalwijk ingezet op informele cliëntondersteuning. De welzijnsorganisatie ContourdeTwern organiseert en faciliteert zowel de formele als informele onafhankelijke cliëntondersteuning.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Vanaf 2015 heeft de gemeente Waalwijk ingezet op informele cliëntondersteuning. Wanneer de beschikbaarheid van de vrijwilligers tekortschoot, konden formele cliëntondersteuners ingehuurd worden. De welzijnsorganisatie ContourdeTwern organiseert en faciliteert zowel de formele als informele onafhankelijke cliëntondersteuning. Uniek aan deze aanpak is, dat ze de ondersteuning geheel buiten de gemeente en met nadruk op informele cliëntondersteuning hebben gepositioneerd, om zo de onafhankelijkheid te waarborgen. Daarbij is het ondergebracht bij de wijkpunten: één integrale toegang voor alle vragen omtrent het sociaal domein. 

Ambities

De gemeente Waalwijk zet in op doorontwikkeling van cliëntondersteuning door:

  • de bekendheid van te vergroten bij inwoners en samenwerkingspartners (denk aan gemeentelijke toegangsteam, UWV, Werk en Inkomen, woningcorporaties, wijkverpleging)
  • de pool van cliëntondersteuners uit te breiden zodat een spreiding van kennis over leefgebieden (zorg, welzijn, werk, inkomen etc.) ontstaat.

Contactgegevens

Sabien van Dijk: sabienvandijk@contourdetwern.nl
Ingrid van de Pol: ingridvandepol@contourdetwern.nl