Koploper Weert

Deze pagina bevat informatie over Koploper Weert.

Ambities

  • Realiseren van een levensloopbestendige clientondersteuning. De verschillende wetten (Wmo, Wlz, Jeugdwet, P-wet) leiden ongewenst tot schotten en verkokering. De gemeente gaat aan de slag met een ‘overbruggingscoach’: een cliëntondersteuner die de inwoner helpt bij het maken van keuzes op alle leefgebieden en die daarmee dwars door de verkokering van zorg heen gaat.
  • Beter positioneren van de algemene voorzieningen, zodat deze beter vindbaar zijn bij zowel inwoners als professionals. De sociale kaart speelt hierin een grote rol. Samen met Stadslab0495 wordt een duurzame, vindbare en actuele sociale kaart ontwikkeld.

Acties

De gemeente zet in op drie subprojecten:

  1. Het bouwen en onderhouden van een netwerk van cliëntondersteuners en bekendheid daaraan geven.
  2. Coproductie met de gemeente Deurne op overbruggingsproblematiek
  3. Cliëntondersteuning verbreden naar de sectoren werk, inkomen, minimabeleid. De gemeente zet hierbij extra in op twee doelgroepen:
    1. inwoners die gebruik maken van diensten uit de Jeugdwet (focus op 18-/18+)
    2. inwoners die gebruik maken van de Participatiewet (rondom toegangsproces).

Contactgegevens

Marie-Michèle Stokbroeks M.Stokbroeks@weert.nl.