Koploper Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier koppelt cliëntondersteuning aan Positieve gezondheid. Onafhankelijkheid is daarbij een belangrijk speerpunt.

Ambities

De gemeente richt zich op:

  • Het vergroten van de bekendheid van cliëntondersteuning onder inwoners.
  • Onderzoek naar de manier waarop de toegang van de gemeente en het voorportaal van de sociaal werkorganisatie inwoners aan de hand van Positieve Gezondheid kunnen toeleiden naar onafhankelijke cliëntondersteuning.
  • De rol van de sociaal ombudsfunctionaris verstevigen. Deze ombudsfunctionaris heeft de rol om inwoners die tussen wal en schip vallen bij te staan en lering te trekken voor de uitvoering, bekendheid en procedure.

In de aanpak zal speciale focus liggen op drie doelgroepen:

  1. zelfstandig wonende senioren zonder steunend netwerk;
  2. zelfstandig wonende (jong)volwassenen met complexe (psychische) problematiek;
  3. jongeren met ASS in ambulante setting.

Contactgegevens

Gemeente Westerkwartier, Marjolein Bloema, Marjolein.Bloema@westerkwartier.nl