Koploper De Wolden

In gemeente De Wolden heeft het college cliëntondersteuning nadrukkelijk genoemd in het collegeprogramma 2018-2022. Het nut en de positie van cliëntondersteuning worden onderschreven door de gemeenteraad en ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen betrekt de gemeente verschillende partijen, zoals de Sociaal Ombudsvrouw, MEE en een plaatselijke welzijnsstichting. De Adviesgroep Sociaal Domein kijkt op afstand mee en voorziet van advies. Zij maken geen onderdeel uit van de projectgroep om hun onafhankelijkheid te waarborgen. In gemeente De Wolden wordt formele en informele cliëntondersteuning aangeboden, maar er wordt vaak te laat een beroep gedaan op deze ondersteuning.

Ambities

De ambitie van koploper De Wolden is om inwoners zo vroeg mogelijk te helpen met hun hulpvraag of probleem, zodat situaties niet onnodig verergeren. Om dat te bereiken zet De Wolden in op een onafhankelijke positie van cliëntondersteuners, meer bekendheid bij inwoners én de toegang, uiteenlopende expertise bij cliëntondersteuners en doorlopende deskundigheidsbevordering.   

Acties

  • Oprichten van een onafhankelijke stichting waar cliëntondersteuners worden ondergebracht.
  • Team van cliëntondersteuners samenstellen met verschillende expertises onder leiding van een kwartiermaker.
  • Duidelijke en eenduidige communicatie over cliëntondersteuning: één naam en één telefoonnummer.
  • Cliëntondersteuners krijgen nadrukkelijk de opdracht toegangsprofessionals te informeren en korte lijnen te onderhouden.
  • Ontwikkelen van een (digitale) sociale kaart.

Meer lezen

Meer lezen over de aanpak van koploper De Wolden? Lees het artikel ‘Cliëntondersteuners zijn onze kritische vrienden die helpen om ons beleid en de uitvoering te verbeteren’ over de inspiratiesessie Drenthe.

Contactgegevens

Kees de Rijk, k.derijk@stichtingoco.nl