Koploper Zaanstad

Cliëntondersteuning is maatwerk. Daarom werkt Zaanstad voor verschillende doelgroepen samen met ervaringsdeskundigen.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In Zaanstad zijn ouderenadviseurs beschikbaar die zelf de taal van ouderen spreken. Elk van deze ouderenadviseurs heeft zijn eigen specialisme zodat aangesloten kan worden bij de ondersteuningsvraag. Dat is vernieuwend omdat ouderenadviseurs niet alleen inbreng hebben in het wijkteam, maar ook in de seniorenraad en zo invloed hebben op beleid. Daarnaast heeft Zaanstad een team van ongeveer 12 ervaringsdeskundigen GGZ, die inwoners met psychische en/of psychiatrische problemen ondersteunen.

Sinds kort is in Zaanstad ook een team actief met jongere cliëntondersteuners, die jongeren begeleiden die met jeugdhulp te maken hebben. Dit team adviseert de gemeente ook over het jeugdbeleid. Ook bij MEE Zaanstad wordt volop geëxperimenteerd met ervaringsdeskundigen met een beperking. Deze ouders gaat een team ouders andere ouders adviseren.

Ambities

Cliëntondersteuning bieden voor alle doelgroepen in Zaanstad.

Acties

Er zijn drie voorstellen die opgepakt gaan worden:

  • MEE op Weg. Landelijk zijn er verschillende initiatieven opgezet om mensen minder afhankelijk te maken van het doelgroepenvervoer en zelfstandig te leren reizen. Deze initiatieven hebben allemaal als doel om de participatie van deze groep reizigers te vergroten. In Zaanstad is MEE Amstel en Zaan in 2014 gestart met MEE op Weg. In dit project leren jongeren en volwassenen met een beperking met behulp van een OV-coach (stagiair of vrijwilliger) zelfstandig te reizen. Inmiddels hebben meer dan 50 inwoners geleerd hoe zij zelfstandig kunnen reizen met het reguliere vervoer.
  • Opzetten gespreksgroepen om drie beleidsterreinen eenzaamheid, preventie en cliëntondersteuning met elkaar te verbinden.
  • Levenskunst, gezond oud worden in de eigen wijk.

Contactgegevens gemeente

Cees van der Geer, C.Geer@Zaanstad.nl