Koploper Zuidplas

In de gemeente Zuidplas is de onafhankelijke cliëntondersteuning buiten de gemeente belegd. Hierbij is sprake van keuzevrijheid en diversiteit. De visie op participatie is dan ook opgesteld vanuit het perspectief van een inclusieve samenleving: ‘Iedereen moet kunnen meedoen, anders kunnen we onze vitale samenleving niet in stand houden. Daarbij geldt dat iedereen werkt en participeert naar vermogen en – indien nodig – wordt ondersteund.’

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd in gemeente Zuidplas?

Zoals hierboven al is benoemd, is de cliëntondersteuning georganiseerd buiten de gemeente Zuidplas - een samenvoeging van Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle - om onafhankelijkheid te kunnen borgen. Formele/professionele ondersteuning wordt onder andere uitgevoerd door MEE en Kernkracht. Informele ondersteuning verloopt via geschoolde vrijwilligers van Senioren Actief Zuidplas. De verschillende partijen kennen elkaar en verwijzen naar elkaar door als dat nodig is. De gemeente onderschrijft het nut en de noodzaak van OCO als belangenbehartiger en wil dit goed geregeld hebben voor haar inwoners zodat iedere inwoner passende ondersteuning kan krijgen als dat nodig is.  

Ambities

  1. Er is inzicht verkregen in de behoefte van inwoners met betrekking tot OCO. En dan met name de duur en intensiteit van cliëntondersteuning die nodig is.
  2. Minimaal 35% van de inwoners is bekend met OCO. 
  3. Er is een passende aanbieder gevonden voor de taken van Welzijn Zuidplas, die voorheen verantwoordelijk was voor de uitvoer van OCO.

Contactgegevens

Margreet van Zijl, beleidsmedewerker Zuidplas: M.vanZijl@zuidplas.nl 
Danique Huffels, adviseur sociaal domein Zuidplas: danique.huffels@zuidplas.nl