Koploper Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht zal tijdens haar Koploperschap aan de slag gaan met een pilot voor het ontwikkelen van een innovatieve vorm van cliëntondersteuning.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In de gemeente is onderzoek gedaan naar een grote groep mensen die moeite heeft om ‘mee te komen’ in de samenleving. Het gaat om mensen met een licht verstandelijk beperking (LVB), die een steeds groter beroep doen op zorg- en ondersteuning. Hun problematiek doet zich voor op alle levensdomeinen (werk, inkomen, wonen, zorg, etc.).

Het onderzoek wees uit dat professionals een ‘regiefunctie’ missen en mensen met een LVB een coach/buddy. Iemand die langdurig maar laagintensief betrokken blijft en uitgaat van de aanwezige zelfredzaamheid. Het onderzoek beveelt een waakvlamfunctie aan in de vorm van "lichte levensondersteuning". Deze lichte levensondersteuning wordt gezien als een innovatieve vorm van cliëntondersteuning en is uitgewerkt in een pilot op twee uitvoeringsniveaus jongeren en volwassen. 

Ambities 

kwetsbare mensen in de samenleving effectiever ondersteunen in hun streven naar een leven met minder problemen, waarin men naar vermogen kan participeren in onze samenleving. 

Contactgegevens

Gemeente Zwijndrecht, Ad Wouterse,  A.Wouterse@zwijndrecht.nl