Kwaliteit en resultaten van diensten meten

De vraag

Door minder subsidieverstrekking van de gemeente wordt de al bestaande innige samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten een noodzaak. Dit vraagt om een cultuuromslag, een proces van leren loslaten en delegeren enerzijds en verantwoordelijkheid nemen anderzijds. De vraag van stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse: hoe kunnen we die cultuuromslag het beste maken? Hoe kunnen we de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten, en zo ook de kwaliteit van de ondersteuning aan cliënten verbeteren? 

De aanpak

Op basis van een voorgesprek doen de adviseurs van Movisie een voorstel voor wat nodig is binnen de organisatie. Aan de hand van kwaliteitsworkshops staan medewerkers én vrijwilligers bijvoorbeeld stil bij vragen als: waarom doen we dit, waarvoor biedt het een oplossing, draagt het bij aan de zelfredzaamheid van ouderen en welke andere door ons gestelde doelen behalen we ermee? Medewerkers en vrijwilligers kijken naar een nieuwe taakverdeling en werkwijze, grenzen en mogelijkheden bespreken en waarin aandacht is voor de benodigde cultuurverandering. Ook leren beroepskrachten bijvoorbeeld hoe zij meer een coachende dan uitvoerende rol kunnen vervullen. Daarnaast verbeelden de deelnemers op een creatieve manier hoe zij de toekomst van SWO Spijkenisse zien en wat hun rol daarin is. Ook worden ze uitgenodigd een gesprek met elkaar aan te gaan over de grenzen en mogelijkheden van het vrijwilligerswerk en de baten ervan voor de oudere cliënt.

Het resultaat

'We hebben Movisie ingeschakeld, omdat zij ruime ervaring heeft met het begeleiden van welzijnsorganisaties die in toenemende mate afhankelijk zijn van vrijwilligers', vertelt projectleider Jacoline Nunnikhoven, projectleider bij Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse. SWO heeft nu meer zicht op wat ze aanbiedt en op de kwaliteit van dat aanbod. Nunnikhoven: 'Het op deze manier onder de loep nemen van de kwaliteit van ons werk sloot mooi aan bij introductie van de zelfredzaamheidsmeter in onze organisatie.' Conclusie is dat SWO op de goede weg is, maar dat de nieuwe rolverdeling wel enige gewenning behoeft.

Lees meer over het praktijkvoorbeeld van het Movisie-traject bij Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse.