Landelijke koepels en brancheorganisaties

De vak- en beroepsorganisaties zijn de ruggengraat van het sociaal domein. Samen werken ze aan de kwaliteit en de professionaliteit van de sector. Movisie ondersteunt dit proces met advies, kennis en onderzoek.

Movisie ondersteunt de landelijke infrastructuur van het sociaal domein bij het uitwerken en verder vorm geven van de transformatie. Als kennisinstituut en adviesbureau voor sociale vraagstukken verbinden we de spelers, versterken en onderbouwen we de agenda. Samen bouwen we aan de kennis en kunde voor een krachtige, zelfredzame samenleving.

Resultaatgerichte adviseurs

De adviseurs van Movisie zijn specialisten op hun vakgebied én kennen de praktijk. Ze kunnen jouw organisatie op maat ondersteunen: van visie en planvorming, tot implementatie en training. Ook heeft Movisie een sterk team van onderzoekers in huis, dat in staat is om verschillende typen onderzoek te doen. Movisie-adviseurs zijn praktisch en resultaatgericht.  Ze zijn in staat om te verbinden én hebben kennis van organisatieprocessen, actuele thema’s en vernieuwende oplossingen. Kernwoorden zijn: cocreatie, waarderend vernieuwen, sterk op inhoud en proces.

Advies in de praktijk

Neem contact met ons op!

Voor een vrijblijvend adviesgesprek bel of mail met een van onze adviseurs. Zij denken graag met je mee.